انجمن دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

نسخه‌ی کامل: دانشجویان مقطع کارشناسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

دانشجویان مقطع کارشناسی

زیر انجمن‌ها:

 1. دروس اصلی کارشناسی فن آوری اطلاعات
  1. برنامه سازی پیشرفته
  2. ساختمان های گسسته
  3. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
  4. ساختمان داده ها
  5. اصول طراحی پایگاه داده
  6. اصول برنامه سازی
  7. اقتصاد مهندسی
  8. معماری کامپیوتر
  9. طراحی الگوریتم ها
  10. سیستم های عامل
  11. زبان تخصصی
  12. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
  13. اصول مبانی و مدیریت
  14. مهندسی نرم افزار 1
  15. مهندسی نرم افزار 2
  16. نظریه زبانها و ماشینها
  17. شبکه های کامپیوتری 1
  18. شبکه های کامپیوتری 2 و آزمایشگاه
  19. هوش مصنوعی
  20. مبانی الکترونیک دیجیتال
  21. آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت و کنترل
 2. دروس تخصصی کارشناسی فن آوری اطلاعات
  1. مبانی فناوری اطلاعات
  2. مهندسی فناوری اطلاعات 1
  3. مهندسی فناوری اطلاعات 2
  4. مدیریت وکنترل پروژه های فناوری اطلاعات
  5. مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
  6. گرافیک کامپیوتری
  7. تجارت الکترونیک
  8. سیستم های چند رسانه ای
  9. تحقیق در عملیات
  10. پروژه کارشناسی و کاراموزی
 3. دروس اصلی کارشناسی نرم افزار
  1. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
  2. کارگاه کامپیوتر
  3. ساختمان های گسسته
  4. اصول برنامه سازی
  5. ساختمان داده ها
  6. زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
  7. ریاضی مهندسی
  8. مدارهای الکتریکی 1 و آزمایشگاه
  9. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
  10. مدارهای منطقی و آزمایشگاه
  11. معماری کامپیوتر و آزمایشگاه
  12. طراحی الگوریتم ها
  13. نظریه زبانها و ماشینها
  14. شبکه های کامپیوتری
  15. سیستم های عامل
  16. ریزپردازنده 1 و آزمایشگاه
  17. زبان تخصصی
 4. دروس تخصصی کارشناسی نرم افزار
  1. طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  2. ذخیره و بازیابی اطلاعات
  3. هوش مصنوعی
  4. اصول طراحی پایگاه داده ها و آزمایشگاه
  5. کارآموزی
  6. اصول طراحی کامپایلر
  7. مهندسی نرم افزار 1
  8. مهندسی نرم افزار 2
  9. آزمایشگاه سیستمهای عامل
  10. پروژه کارشناسی
 5. دروس اصلی کارشناسی سخت افزار
  1. کارگاه کامپیوتر
  2. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
  3. ساختمان های گسسته
  4. اصول برنامه سازی
  5. برنامه سازی پیشرفته
  6. زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
  7. ریاضی مهندسی
  8. مدارهای الکتریکی 1 و آزمایشگاه
  9. مدارهای منطقی و آزمایشگاه
  10. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
  11. ساختمان داده ها
  12. معماری کامپیوتر
  13. طراحی الگوریتم ها
  14. نظریه زبانها و ماشینها
  15. شبکه های کامپیوتری
  16. آزمایشگاه معماری کامپیوتر
  17. سیستمهای عامل
  18. ریزپردازنده 1 و آزمایشگاه
  19. زبان تخصصی
 6. دروس تخصصی کارشناسی سخت افزار
  1. مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه
  2. مدارهای الکتریکی 2
  3. سیگنالها و سیستم ها
  4. انتقال داده ها
  5. الکترونیک دیجیتال و آزمایشگاه
  6. سیستمهای کنترل خطی
  7. طراحی سیستمهای VLSI
  8. پروژه کارشناسی
 7. دروس عمومی و پایه کارشناسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
  1. ریاضی 1
  2. ریاضی 2
  3. معادلات دیفرانسیل
  4. فیزیک 1
  5. فیزیک 2
  6. آز فیزیک 2
  7. آما و احتمال مهندسی
  8. روشهای محاسبات عددی
  9. کارگاه عمومی
  10. سایر دروس (دروس عمومی)
 8. سایر موارد و بحث های آزاد کارشناسی
  1. بحث آزاد کارشناسی فن آوری اطلاعات
  2. بحث آزاد کارشناسی نرم افزار
  3. بحث آزاد کارشناسی سخت افزار