انجمن دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

نسخه‌ی کامل: کارگروه تخصصی ۹: هوش تجاری (Business intelligence)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

کارگروه تخصصی ۹: هوش تجاری (Business intelligence)

موضوع‌ها

  1. دعوت اعضا (0 پاسخ)