انجمن دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

نسخه‌ی کامل: سوالات امتحان پایان ترم مدیریت توسعه نرم افزار - دی ماه ۹۰
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سوالات کامل یادم نیست. ممکنه به مرورتکمیل بشه.
۱- عوامل قابل بررسی در مدیریت ریسک را نام ببرید.
۲- استراتژیهای برخورد با ریسک را نام ببرید و یکی را توضیح دهید.
۳- RFP چیست چه کسی آن را تهیه میکند و در تهیه آن چه تخصصهایی مورد نیاز است؟
۴-

۵-
۶- مدییت پیکربندی چیست؟
۷- بخشهای مدیریت پیکربندی را نام ببرید.
۸- مراحلی که تا پیش از عقد قرارداد در پروژه وجود دارد چیست؟
۹-
۱۰-
با سلام
وظایف مدیر پروزه در زمینه مدیریت نیروی انسانی چیست؟
چه معیارهای برای انتخاب سازمانها جهت برون سپاری مطابق با استاندارد نماتن درنظر گرفته می شود؟
با سلام
سازمانهاي ماتريسي را تعريف و توضيح دهيد .