انجمن دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

نسخه‌ی کامل: ایجاد انجمن های علمی دانشجویی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نظرات و تجربیات خود در خصوص ایجاد انجمن های علمی (فعلا در حوزه های فناوری اطلاعات) را مطرح فرمایید.

در نظرسنجی این موضوع نیز شرکت نمایید.

انجمن های علمی به صورت مستقل در دانشکده های مختلف مشغول به فعالیت هستند و فعالیت در آنها توسط دانشجویان مدیریت می شود.