انجمن دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

نسخه‌ی کامل: گواهینامه و استانداردهای تولید نرم افزار در ایران (نماتن)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نماتن چیست ؟ 41
[img]d:%5CAndishmandCo%5CAdami%5CResearch%5Cnamatan.jpg[/img]
[img]d:%5CAndishmandCo%5CAdami%5CResearch%5Cnamatan.gif[/img]
استاندارد تولید نرم افزار و در نتیجه اخذ گواهی " گواهینامه فنی نرم افزار " برای محصولات نرم افزاری در ایران

این استاندارد دارای 19 فایل راهنمای کامل روند و مستندات فنی و نمایش نرم افزار است .

جهت اطلاعات بیشتر به ضمیمه فراجعه فرمایید 4 4
مرسی برای لینک ولی این که کلا فایلش متنای فارسی رو خراب کرده