انجمن دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

نسخه‌ی کامل: تمرین مهندسی نرم افزار کلاس پنج شنبه 8-10
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
استاد هنوز لینک برای آپلود تمرین نگذاشته اند؟ تمرینات را چگونه بگزاریم؟ 3 تا تمرین است ؟