انجمن دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

نسخه‌ی کامل: سوالات ميان ترم ارديبهشت 94
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
1-تحليل حساسيت و در کدام فاز تصميم گيري قرار مي گيرد؟10 نمره

2- يادم نيست يک سوال برنامه ريزي خطي 20 نمره

3-شبيه سازي: اگه 6 کاميون با شماره هاي (1تا6) در يک صف به نوبت وارد شوند و ما دو تا لودر داشته باشيم و يک باسکول -در لودرها 10 دقيقه طول ميکشد تا يک کاميون بارگيري کند در باسکول 8 دقيقه براي وزن کشي طول مي کشد بعد کاميون براي تخليه خارج ميشود که 30 دقيقه طول ميکشد(زمانهاي ديگر در نظر گرفته نمي شود) با توجه به شکل پيوست
شبيه سازي را تا کاميون اول که براي بار دوم از باسکول خارج مي شود انجام دهيد
مجموع زماني که طي شده را محاسبه کنيد
تعداد ساعت هاي بيکاري لودرهاي 1 و 2 را محاسبه کنيد
(در صورت هم زماني کاميون ها اولويت با شماره کمتر مي باشد) 20 نمره

4- تفاوت OLAP  و  OLTP ؟ 10 نمره